:::: MENU ::::

BAJA Poland 2010 – FIA CEZ CCR

V poradí už 7. súťaž tohtoročného seriálu Zóny strednej Európy CEZ Cross Country Rally – Baja Poland sa uskutočnila 03-05.septembra v poľskom Szczecine a bratislavská posádka Juraj a Danka Ulrichovci opäť nesklamali.

Druhý ročník tejto súťaže, konajúcej sa v Poľsku, takmer pri Baltickom mori, privítal 19 posádok z Poľska, Čiech a Slovenska. V servisnej zóne – Miasteczku Rajdowom – sa okrem posádok, schádzali aj diváci na všemožné atrakcie. Organizátori za nemalej podpory rôznych sponzorov, ale aj, čo je na Slovensku úplne neobvyklé, za podpory samotnej primátorky mesta, sa snažia dostať do povedomia divákov disciplínu cross country rally – a to naozaj veľkým štýlom. Administratívne a technické preberanie prebehlo bez problémov a nasledoval slávnostný štart a prológ s dĺžkou 4,7km. Posádka Raid Adventure Team-u s Nissanom Navara bola jednou z 8 vozidiel v skupine T2. Ich cieľom bolo dosiahnuť čo najlepší výsledok v tejto skupine a upevniť si svoju vedúcu pozíciu.

Do druhého dňa súťaže so šiestimi RS odštartovala naša posádka z prvého miesta v svojej skupine, keď v piatok vyhrala prológ. Na tento deň bolo naplánovaných 168 km rýchlostných skúšok, pieskové úseky, na ktorých sa od začiatku tvorili hlboké koľaje, sa striedali s podmočenými rašeliniskami, ktoré dokázali vozidlo spomaliť až do prvého rýchlostného stupňa. Samozrejme našli sa aj rýchle rovinky, ktoré si Navara vychutnala. So všetkými nástrahami sa posádka Raid Adventure Team- u vyrovnala bez problémov a bezpečne zostali na prvom mieste v T2.

Posledný deň súťaže zostali rovnaké rýchlostné skúšky, avšak boli otočené opačným smerom. Opäť 168 km, podľa príliš podrobného itinerára, ktorý snáď písal profesionálny rally jazdec, do ktorého si posádky museli urobiť veľa zmien, kvôli neprejazdnosti niektorých úsekov. Posádka Ulrich-Ulrichová zrýchľovala v každej rýchlostnej skúške a dokázali sami sebe nadeliť 3,5 minúty. Navara bez problémov zvládala, všetky úseky.
Tentokrát sa ale opäť rozhodla urobiť niečo neobvyklé. A na tretej rýchlostnej skúške začala na 10-tom kilometri trúbiť, a to takou intenzitou, že posádka spomalila pri kraji trate mysliac si, že ich niekto dobieha. Nikto tam však nebol, a Navara trúbila ešte ďalších 30km, čo v rýchlostnej skúške s davmi divákov bola dosť bizardná situácia.

Juraj Ulrich sa v predštartovom rozhovore pre Baja Poland vyjadril: „Na štart v Štetíne sa tešíme. Sme tu po prvý raz, predtým sme boli v Rzesove. Vyhrá Holowczyc, my chceme zvíťaziť v našej triede.“

Podarilo sa, posádka Raid Adventure Team-u na Nissane Navara opäť nenašla premožiteľa. Získali plný počet bodov, keď vyhrali v skupine T2 a v absolútnom poradí skončili na fantastickom 6.-tom mieste. Týmto si upevnili svoju pozíciu, v priebežnom poradí v skupine T2. Posádka Ulrich-Ulrichová je na 1.mieste v seriáli Zóny strednej Európy, na 1.mieste Majstrovstiev Poľska a taktiež na 1.mieste Majstrovstiev Českej Republiky.