:::: MENU ::::

Je dobojované ….

Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce, tiež všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sme sa mohli zúčastniť tohtoročnej rally a dostať sa až tak ďaleko. Continue Reading

Rally Budapešť – Bamako 2010

Konečne odštartované ! Po rušnej noci, kedy sme s napätím čakali na verdikt organizátora, či bude pretek definitívne zrušený, alebo sa predsa len nájde náhradne riešenie, sme sa postavili na štart a čakali. Continue Reading